PILATES

Pilates je način vežbanja gde se posebna pažnja posvećuje kontroli mišića i stabilizaciji tela. Fokus u radu jesu vežbe koje stimulišu rad unutrašnjih mišića koji su važni za držanje tela uz poseban osvrt na mišiće trbušnog zida. Osnovna ideja pilates vežbanja nije na povećanju mišićne mase, već na izduživanju i ispravljanju, što mnogi programi vežbanjaContinue reading “PILATES”